FORENINGSPORTAL Foreninger i Høylandet

Høylandet Frivilligsentral

Humanitære org. 

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet. Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre. Høylandet Frivilligsentral er også en sosial møteplass, som er åpen alle hverdager fra kl. 09 -13. Salg av kaffe og vafler.

Høylandet Samfunnshus

Samfunnshus, velforeninger 

Kulturhus for Høylandet kommune. Lag og foreninger samt privatpersoner leier huset til fest-, bingo-, teater-, revy-, og musikkarrangementer. Styre: Styrets leder: Ola Bjørnar Skarland Nestleder: Ole Einar Børstad Styremedlemmer: Espen Laugen Pettersen Anita Omli Grongstad Siv Anita Laugen Pettersen

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal